25. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 25. sj. Vijeća

Zapisnik s 24. sjednice Vijeća

1. Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
T1 – Proračun GV za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. g
Gradonačelnik – izmjena Prijedloga Proračuna
Gradonačelnik – II. izmjene Prijedloga
Gradonačelnik – III. izmjene Prijedloga
Amandman I
Amandman II
Amandman III
Amandman IV
Amandman V
Amandman VI
Amandman VII
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Proračun GV za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g. – OPĆI DIO
Proračun GV za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g. – POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa GV za razdoblje 2021. – 2022. g.

2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu
T2 – Odluka o izvršavanju Proračuna GV za 2020. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2020. g.

3. Donošenje Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2020. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2020. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2020. godinu
g) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2020. godinu
T3 – Programi – komunal. infrastrukt. i društvenih djel. za 2020. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Program održavanja komunalne infrastrukture GV za 2020. g.
Program građenja komunalne infrastrukture GV za 2020. g.
Program javnih potreba u kulturi GV za 2020. g
Program JP u predšk. odgoju i školstvu GV za 2020. g
Program JP u socijalnoj skrbi i zdravstvu GV za 2020. g
Program javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2020. g
Program JP u vatrogastvu i civilnoj zaštiti GV za 2020. g

4. Donošenje III. izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 2020. godine
T4 – III. izmj. i dop. Programa potpora poljoprivredi
Izvješće o savjetovanju s javnošću
III. izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi

5. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
T5 – Program raspolaganja poljopriv. zemljištem u vl. RH
Pregledne karte PK
– Gradonačelnik je kao predlagatelj povukao točku

6. Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu na području grada Vrbovca
T6 – Odluka o autotaksi prijevozu
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o autotaksi prijevozu na području grada Vrbovca

7. Donošenje Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili upravom Grada Vrbovca na korištenje
T7 – Pravilnik o kriterijima, mjer. i post. dodjele prostora
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Pravilnik o kriterijima, mjerilima i post. dod. prostora na korištenje

8. Donošenje Odluke o sklapanju:
a) Sporazuma o raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja
b) Ugovora o osnivanju prava građenja
c) Sporazuma
T8 – Odluke o sklapanju Sporazuma te Ugovora – pravo građenja
Odluka o sklapanju Sporazuma o raskidu Ugovora o osnivanju pr. građenja
Odluka o sklapanju Ugovora o osnivanju pr. građenja
Odluka o sklapanju Sporazuma

9. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine kat. čest. br. 2064, zk. ul. br. 582, k.o. Vrbovec 1
T9 – Odluka o kupnji nekretnine k.č. 2064, zk. ul. br. 528, k.o. Vrb. 1
Odluka o kupnji nekretnine k.č. 2064, zk.ul. br. 582, k.o. Vrb.1

10. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec
T10 – Imenovanje v.d. ravnatelja Dj. vrtića Vrbovec
Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec