Predaja prijava za rad u biračkim odborima

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju Izbora za Predsjednika Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/19-04/448, URBROJ: 50301-25/06-19-2 od 14. studenog 2019. godine, te članka 23. Zakona o Izboru Predsjednika Republike Hrvatske (N.N. 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11, 128/14)  Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vrbovca poziva sve zainteresirane za rad u biračkim odborima na Izborima za Predsjednika Republike Hrvatske.

Prijave će se vršiti pomoću Izjave o prihvaćanju dužnosti predsjednika/zamjenika predsjednika/člana/zamjenika člana biračkog odbora za provedbu Izbora za Predsjednika Republike Hrvatske koja se može podići u zgradi Gradske uprave Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, Služba za opće poslove Grada Vrbovca, soba br. 42, od 27. studenog 2019. godine do 05. prosinca 2019. godine,radnim danom od 07.00 – 15.00 sati.

Predmetnu Izjavu možete i osobno isprintati sa stranica Državnog izbornog povjerenstva(https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2019/Izbori_za_predsjednika_RH_2019/Obrasci/OP-6.pdf ). Popunjene Izjave dostaviti za Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vrbovca na adresi Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, soba br. 42.

Kod popunjavanja izjave podatak o nazivu i adresi biračkog mjesta molimo popuniti običnom olovkom. Na poleđini obrasca navesti dosadašnje iskustvo u radu biračkih odbora što će se uzimati u obzir, ali nije presudno za odabir.

Napominjemo da  članovi biračkih odbora i njihovi zamjenici ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke ili kandidati na izborima.