Savjetovaje po Nacrtu Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca