Savjetovanje po II. Izmjenama i dopunama Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu 2019. – 2021.