Izbori za Vijeća Mjesnih odbora 2020.

Obavijest
Rješenje o imenovanju Proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva

Akti
Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi
Zakon o lokalnim izborima
Statut Grada Vrbovca
Ispravak Statuta Grada Vrbovca
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca

Obvezatne upute
Obvezatne upute broj MO I
Obvezatne upute broj MO II
Obvezatne upute broj MO III
Obvezatne upute broj MO IV 

Obrasci
Obrazac MO-1
Obrazac MO-2
Obrazac MO-3
Obrazac MO-4

Kandidacijske i zbirne liste
1 Banovo Kandidacijske liste
1 Banovo Zbirna lista
2 Brčevec Kandidacijske liste
2 Brčevec Zbirna lista
3 Celine Kandidacijske liste
3 Celine Zbirna lista
4 Cerik-Marenić Kandidacijske liste
4 Cerik-Marenić Zbirna lista
5 Cerje Kandidacijske liste
5 Cerje Zbirna lista
6 Donji Tkalec Kandidacijske liste
6 Donji Tkalec Zbirna lista
8 Gaj Kandidacijske liste
8 Gaj Zbirna lista
9 Gornji Tkalec Kandidacijska lista
9 Gornji Tkalec Zbirna lista
10 Gostović Kandidacijska lista
10 Gostović Zbirna lista
11 Greda Kandidacijske liste
11 Greda Zbirna lista
12 Gradečka Kandidacijska lista
12 Gradečka Zbirna lista
13 Hruškovica Kandidacijske liste
13 Hruškovica Zbirna lista
14 Konak Kandidacijske liste
14 Konak Zbirna lista
15 Lonjica Kandidacijske liste
15 Lonjica Zbirna lista
16 Lovrečka Varoš Kandidacijske liste
16 Lovrečka Varoš Zbirna lista
17 Lovrečka Velika Kandidacijska lista
17 Lovrečka Velika Zbirna lista
18 Luka Kandidacijske liste
18 Luka Zbirna lista
19 Lukovo Kandidacijske liste
19 Lukovo Zbirna lista
20 Marije Jurić Zagorke Kandidacijske liste
20 Marije Jurić Zagorke Zbirna lista
21 Martinska Ves Kandidacijske liste
21 Martinska Ves Zbirna lista
22 Negovec Kandidacijske liste
22 Negovec Zbirna lista
23 Novo Selo Kandidacijske liste
23 Novo Selo Zbirna lista
24 Pirakovec Kandidacijska lista
24 Pirakovec Zbirna lista
25 Peskovec Kandidacijske liste
25 Peskovec Zbirna lista
26 Poljana Kandidacijske liste
26 Poljana Zbirna lista
27 Poljanski Lug Kandidacijske liste
27 Poljanski Lug Zbirna lista
28 Prilesje Kandidacijske liste
28 Prilesje Zbirna lista
29 Samoborec Kandidacijske liste
29 Samoborec Zbirna lista
30 Savska cesta Kandidacijske liste
30 Savska cesta Zbirna lista
31 Topolovec Kandidacijske liste
31 Topolovec Zbirna lista
32 Vinogradska Kandidacijska lista
32 Vinogradska Zbirna lista
33 Vrbovec Centar Kandidacijske liste
33 Vrbovec Centar Zbirna lista
34 Vrbovec Donji Kandidacijske liste
34 Vrbovec Donji Zbirna lista
35 Vrbovec Jug I Kandidacijska lista
35 Vrbovec Jug I Zbirna lista
36 Vrbovec Jug III Kandidacijske liste
36 Vrbovec Jug III Zbirna lista
37 Vrbovečki Pavlovec Kandidacijske liste
37 Vrbovečki Pavlovec Zbirna lista
38 Vrhovec Kandidacijske liste
38 Vrhovec Zbirna lista
39 Vuki Kandidacijske liste
39 Vuki Zbirna lista
40 Zagrebačka Kandidacijske liste
40 Zagrebačka Zbirna lista
41 Žunci Kandidacijske liste
41 Žunci Zbirna lista