27. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv – Dnevni red

Zapisnik s 25. sjednica Vijeća

1. Donošenje – Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

2. Donošenje Zaključka o usvajanju:
a) Analize stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu
b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2020. do 2023. godine
T 2A – Don. Zaklj. analize -CV
T 2B- Don. Zaklj. – smjernice CV

3. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca
T 3 Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Statuta

4. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovca
T 4 Stat. Odluka

5. Izvješće o radu komunalnog redarstva za 2019. godinu
T 5 Izvj. o radu. kom. red

6. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2019. godini
T 6 Don. Zaklj. o visini pri

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2019. godini
T 7 Don. Zaklj. o Izvj. o lokacijama i kol. otpada

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Komunalac Vrbovec d.o.o. – Izvješće o radu gospodarenja otpadom za 2019. godinu
T 8 Don. Zaklj. Izvj. Komunalac Vrbovec

9. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vrbovec
b) Plan upisa za pedagošku 2020/2021. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec
T 9a Don. Odl. o Izmj. i dop. Pravilnika o upisu djece
T 9b Don. Odl. o planu upisa u DV

10. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec

11. Donošenje – II izmjene i dopune Programa za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. – 2021. godine
T 11 Don. II. Izmj. i dop. Prog. za nove inves

12. Donošenje Odluke o osnivanju povjerenstva za analizu transparentnosti poslovanja Komunalca Vrbovec d.o.o.
T 12 Odl. o osnivanju povj. za analizu transp

13. Donošenje Odluke o osnivanju povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području grada Vrbovca za razdoblje 2017-2019.
T 13 Odl. o osniv. povj. – psi lutalice