27. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv – Dnevni red

Zapisnik s 25. sjednica Vijeća

1. Donošenje – Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
–  predlagatelj je povukao točku

2. Donošenje Zaključka o usvajanju:
a) Analize stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu
b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2020. do 2023. godine
T 2A – Don. Zaklj. analize -CV
T 2B- Don. Zaklj. – smjernice CV
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Zaključak Analiza stanja sustava civilne zaštite 2019 g
Analiza stanja sustava civilne zaštite
Zaključak Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava

3. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca
T 3 Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Statuta
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca

4. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovca
T 4 Stat. Odluka
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovca

5. Izvješće o radu komunalnog redarstva za 2019. godinu
T 5 Izvj. o radu. kom. red
Zaključak – Izvješće o radu komunalnog redarstva za 2019 godinu

6. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2019. godini
T 6 Don. Zaklj. o visini pri
Zaključak o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2019.g.

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2019. godini
T 7 Don. Zaklj. o Izvj. o lokacijama i kol. otpada
Zaključak o prihvaćanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada u 2019

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Komunalac Vrbovec d.o.o. – Izvješće o radu gospodarenja otpadom za 2019. godinu
T 8 Don. Zaklj. Izvj. Komunalac Vrbovec
Zaključak o prihvaćanju izvješća gospodarenje otpadom za 2019. 

9. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vrbovec
b) Plan upisa za pedagošku 2020/2021. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec
T 9a Don. Odl. o Izmj. i dop. Pravilnika o upisu djece
T 9b Don. Odl. o planu upisa u DV
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece
Plan upisa

10. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec
T 10 Izbor ravnatelja DV Vrbovec
Rješenje – ravnatelj

11. Donošenje – II izmjene i dopune Programa za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. – 2021. godine
T 11 Don. II. Izmj. i dop. Prog. za nove inves
Izvješće o savjetovanju s javnošću
II Izmjene i dopune Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu 2019 – 2021 – zapošljavanje

12. Donošenje Odluke o osnivanju povjerenstva za analizu transparentnosti poslovanja Komunalca Vrbovec d.o.o.
T 12 Odl. o osnivanju povj. za analizu transp
–  predlagatelj je povukao točku

13. Donošenje Odluke o osnivanju povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području grada Vrbovca za razdoblje 2017-2019.
T 13 Odl. o osniv. povj. – psi lutalice
–  predlagatelj je povukao točku