Odgađaju se Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca

Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovca uz suglasnost predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Vrbovca donjeli su odluku da se provedba Izbora za članove vijeća mjesnih odbora koja je trebala biti održana u nedjelju, 22. ožujka 2020. godine odgađa.

Odluka