Odluka o aktiviranju operativnih snaga civilne zaštite s područja Grada Vrbovca

Gradonačelnik Grada Vrbovca danas (19.03.2020.) je donio Odluku o aktiviranju operativnih snaga civilne zaštite s područja Grada Vrbovca.