Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena gradske uprave Grada Vrbovca

Odlukom se uređuje organizacija rada gradske uprave Grada Vrbovca za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19.

Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena gradske uprave Grada Vrbovca