Izvanredna 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za izvanrednu 28 sjednicu GV uz Dnevni red

Obavijest za izvanrednu 28 sjednicu GV

Uputa o načinu glasovanja 28 izvanredna sjednica GV

1. Donošenje Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih korona virusom na gospodarstvo
T1 Odluka
Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedia uzrokovanih koronavirusom na gospodarstvo

2. Donošenje Odluke o oslobađanju komunalne naknade za građane
T2 Odluka
Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade građani

3. Donošenje Odluke o iznosu sudjelovanja roditelja u pokriću dijela troškova organiziranog odgoja i naobrazbe za djecu predškolske dobi u Dječjem vrtiću Vrbovec za mjesec ožujak 2020.
T3 Odluka
Odluka o iznosu sudjelovanja roditelja u pokriću troškova DVV za mjesec ožujak 2020

4. Donošenje Odluke o ukidanju sudjelovanja roditelja u pokriću dijela troškova organiziranog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Vrbovec u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
T4 Odluka
Odluka o ukidanju pl DVV

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Plana upisa za pedagošku 2020./2021. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec
T5 Odluka
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Plana upisa DVV 20 21

6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću iz proračuna Grada Vrbovca u 2020. godini
T6 Odluka
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje političkih stranaka i n.č. u 2020.g_

7. Donošenje Zaključka o usvajanju Prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
T7 Prijedlog Plana razvoja
Zaključak Plan razvoja

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja Grada Vrbovca u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu
T8 Izvješće
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja za 2019