Odluka o proglašenju Dana žalosti na području grada Vrbovca

Gradonačelnik Grada Vrbovca Denis Kralj donio je Odluku o proglašenju današnjeg dana (08. svibnja 2020. godine) Danom žalosti na području grada Vrbovca zbog tragične pogibije poručnika Luke Jagatića iz Peskovca.

Dan žalosti označiti će se spuštanjem zastava na pola koplja na svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravosudna tijela, ustanove te zgradama ostalih institucija, udruga i klubova na području grada Vrbovca koji imaju istaknutu zastavu.

Odluka o proglašenju Dana žalosti na području grada Vrbovca