Popis poljoprivrede 2020.

Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske poziva sve zainteresirane osobe da se prijave za popisivače u sklopu Popisa poljoprivrede 2020., koji će se provoditi u periodu od 14. rujna do 14. listopada 2020. godine.

Službene prijave startaju 8. lipnja i trajat će do 15. lipnja 2020. godine. Svi zainteresirani moći će se prijaviti na web stranici  Državnog zavoda za statistiku: www.popispoljoprivrede.hr

Prilikom prijave, svaki kandidat, osim osobnih podataka treba popuniti i on-line kratki stručni test o poljoprivredi. Kandidat može samo jednom popuniti prijavu i test.

Inače, prvi samostalan i cjelovit Popis poljoprivrede proveden je od 1. do 15. lipnja 2003., dok su 2007., 2010., 2013. i 2016. provedena strukturna istraživanja poljoprivrednih gospodarstava na temelju uzorka.

Posljednji cjelovit i samostalan popis poljoprivrede prije toga proveden je 1960., dok je 1969. proveden popis metodom uzorka. Poljoprivredni posjedi bili su 1971., 1981., 1991. i 2001. obuhvaćeni popisom stanovništva.

Prikupljanje podataka za poljoprivredna gospodarstva obavit će se s pomoću elektroničkih i tiskanih obrazaca tako da će se za obiteljska poljoprivredna gospodarstva provesti metodom osobnog intervjua uz pomoć prijenosnog računala, a za poslovne subjekte izvještajnom metodom putem interneta.

Prikupljati će se podaci o zemljišnom fondu, načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta, površini voćnjaka, maslinika i vinograda te broju voćnih stabala i trsova vinove loze, navodnjavanju, stočnom fondu, radnoj snazi u poljoprivredi, ostalim dohodovnim djelatnostima, smještaju životinja, gospodarenju stajskim gnojem, mehanizaciji, mjerama potpore ruralnom razvoju te ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Državni zavod za statistiku prve će rezultate Popisa poljoprivrede objaviti do 30. studenoga 2020. godine, a konačne rezultate najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.