Savjetovanje po Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu