Savjetovanje po Prijedlogu I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi