Savjetovanje po Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture