Savjetovanje o Prijedlogu II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU GRADA VRBOVCA ZA 2020. GODINU