Savjetovanje o Prijedlogu ODLUKE o II. izmjenama i dopunama ODLUKE O PRAVIMA IZ SOCIJALNE SKRBI GRADA VRBOVCA