Plan preventivne jesenske deratizacije na području Grada Vrbovca s prigradskim naseljima

Tvrtka Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. na području Grada Vrbovca s prigradskim naseljima provodi uslugu deratizacije, u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata. Tvrtka je specijalizirana za ovakvu vrstu posla,  sa stručnim kadrovima, koji osiguravaju garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije.

 

PLAN DERATIZACIJE

  • 19. listopad 2020. – KONAK, SAVSKA CESTA I POLJANA, POLJANSKI LUG, PRILESJE, BRČEVAC, LONJICA, GREDA I NOVO SELO, LUKA I PESKOVEC
  • 20. listopad 2020. – NEGOVEC, VRHOVEC, SAMOBOREC, DULEPSKA I PIRAKOVEC, KRKAČ, DIJANEŠ, GAJ, CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO
  • 21. listopad 2020. – CERIK, HRUŠKOVICA, MARENIĆ I LOVREČKA VAROŠ ŽUNCI, LOVREČKA VELIKA, GORNJI TKALEC, DONJI TKALEC I GRAD VRBOVEC PO ULICAMA
  • 22. listopad 2020. – GOSTOVIĆ, PODOLEC, ĐIVAN, BANOVO I GRAD VRBOVEC PO ULICAMA
  • 23. listopad 2020. – CERJE, VRBOVEČKI PAVLOVEC, GRAD VRBOVEC PO ULICAMA

 

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padalina. Rodenticide koji se koriste kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje (antikoagulant II gener), te su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje se koriste kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).