Savjetovanje o Prijedlogu A) Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje grada Vrbovca za 2021. godinu i B) Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Vrbovec u 2021