Savjetovanje o Prijedlogu Odluke o korištenju javnih površina