Savjetovanje o Prijedlogu Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021.g