Savjetovanje o Prijedlogu programa JP u vatrogastvu za 2021. g