Savjetovanje o Prijedlogu Programa održavanja komunalne infastrukture GV za 2021. g