Savjetovanje o Prijedlogu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2021. godinu i naredno četverogodišnje razdoblje