Javni poziv Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3, Zagreb, kao pravna osoba koja upravlja županijskim i lokalnim cestama cestama na administrativnom području Zagrebačke županije, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena županijska cesta Zc 3034, a koja obuhvaća dio katastarske čestice oznake:

. Ko Gostović, kčbr.678 u naselju Banovo
. županijska cesta Zc 3034

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja županijske ceste ZC 3034 i geodetski elaborat izvedenog stanja javnih cesta.

12112020084847