33. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv uz Dnevni red 33. sjednica GV Grada Vrbovca

Zapisnik s 31. sjednice

Zapisnik s 32. sjednice

1. Donošenje Zaključka kojim se od trgovačkog društva PLIN VRBOVEC d.o.o. ponovno traži izrada rješenja opskrbe i distribucije plina na području grada Vrbovca
Prijedlog zaključak Plin Vrbovec
Zaključak Plin Vrbovec

 

DOPUNSKE TOČKE:

2. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2021. – 2024. godinu – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
Program potpora poljoprivredi 2021-2024

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
Odluka o izmjeni Odluke o kom. doprinosu Grada Vrbovca

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića u Vrbovcu
Izmjene i dopune Odluke o osnivanju DV u Vrbovcu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića u Vrbovcu

5. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna PPU Grada Vrbovca

6. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
Izvješće o radu Gradonačelnika za siječanj – lipanj 2020
Zaključak

7. Prijedlog za donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Vrbovca – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
8. Prijedlog za donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrbovca – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
9. Prijedlog za donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte Gradskog vijeća Grada Vrbovca – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
10. Prijedlog za donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Vrbovca – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
Prijedlozi članova vijeća za promjenama članova Odbora

11. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području grada Vrbovca za razbolje 2017-2019.
Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području grada Vrbovca za razbolje 2017-2019. 
Odluka o osnivanju Povjerenstva za pse lutalice

12. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području grada Vrbovca za razdoblje 2017-2019.
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području grada Vrbovca za razdoblje 2017-2019.
Odluka o imenovanju pred.i članova Povjerenstva za pse lutalice