Javni poziv – nerazvrstana cesta u Mareniću

Grad Vrbovec obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste, a koja obuhvaća dio katastarske čestice oznake:

-ko Gostović, kč.br. 424/166, 424/381, 424/382, 424/383, 424/197, 424/200, 424/556, 424/195, 424/236, 424/237, 424/238, 424/446 u naselju Marenić

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za zemljišnu knjigu.

Javni poziv-nerazvrstana cesta u Mareniću potpisano