POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje