Grad financira kastraciju i sterilizaciju mačaka

Grad Vrbovec objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova kastracije i sterilizacije mačaka na području grada Vrbovca u 2021. godini. Grad će financirati vlasnicima mačaka troškove sterilizacije i kastracije u iznosu od 50% iznosa troškova, a maksimalno 200,00 kuna (s PDV-om) za ženke, odnosno 100,00 kuna (s PDV-om) za mužjake.

Pravo na financiranje troškova kastracije imaju vlasnici mačaka s prebivalištem na području grada Vrbovca. Financiranje će se odobriti samo za sterilizaciju, odnosno kastraciju mačaka, dok druge troškove vlasnik snosi sam.

Zahtjev za financiranje podnosi se Gradu Vrbovcu nakon izvršene usluge kastracije/sterilizacije mačaka. Obrazac zahtjeva dostupan je ovdje ili se može preuzeti u Veterinarskoj stanici Vrbovec i Veterinarskoj ambulanti Lonjica.

Ugovor o sufinanciranju troškova kastracije i sterilizacije

Javni poziv