Prijava šteta od potresa

Slijedom Odluke Župana Zagrebačke županije o proglašenju prirodne nepogode potres (KLASA: 921-01/21-02/02, URBROJ: 238/1-03-21-01 od 27. siječnja 2021. godine) Grad Vrbovec poziva oštećenike, fizičke i pravne osobe sa svog područja na čijoj je imovini 29. prosinca 2020. godine nastala šteta od potresa da istu prijave Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Vrbovca u pisanom obliku do 04. veljače 2021. godine.
Za prijavu štete na imovini potrebno je popuniti Obrazac EN-P, potpisati i poslati elektronskim putem na email: vrbovec@vrbovec.hr, ili predati osobno na porti Grada Vrbovca u uredovno vrijeme, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec ili putem pošte na adresu:

GRAD VRBOVEC
POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA GRADA VRBOVCA
TRG PETRA ZRINSKOG 9
10340 Vrbovec

Napomena:
Ukoliko jedan vlasnik ima više objekata na kojima je nastala šteta, potrebno je ispuniti za svaki oštećeni objekt poseban obrazac!

Obrazac prijave štete