POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Odluke o novčanoj pomoći za sanaciju šteta od potresa na objektima na području grada Vrbovca