POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Odluke o jednokratnoj potpori vlasnicima ugostiteljskih objekata, teretana i fitness centara na području Grada Vrbovca za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom bolesti koronavirusom COVID-19