36. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 36. sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik 35. sjednica

1. Donošenje Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021. godinu
PROGRAM ŠUMSKI DOPRINOS
Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021.

2. Donošenje Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
PROGRAM NZZNIZP
Program korištenja naknade za zadržavanje za 2021.g

3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2020. godini
GOD.IZVJEŠĆE KOLIČINE OTPADA ZA 2020
Zaključak prihvaća se Izvješće o lok. i kol. otpada u 2020.

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. – OJ Sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2020. godine
KOMUNALAC OJ OTPAD 2020
Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o radu Komunalac OJ sakup.otpada 2020.

5. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Programa zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Grada Vrbovca za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2030. godine.
PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI
Zaključak o primanju na znanje Programa zaštite divljači 2020-2030

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Plana upisa u Dječji vrtić Vrbovec za pedagošku godinu 2021./2022.
DV VRBOVEC PLAN UPISA 21-22
Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Plana upisa DVVrbovec 2021-22

DOPUNSKA TOČKA:

– Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za analizu transparentnosti poslovanja Komunalca Vrbovec d.o.o.
DOPUNSKA POVJERENSTVO KOMUNALAC IMENOVANJE
Odluka o imenovanju Povjerenstva za Komunalac