Odluka o proglašenju prirodne nepogode mraz

Slijedom Odluke Župana Zagrebačke županije o proglašenju prirodne nepogode mraz (KLASA: 921-01/21-02/02, URBROJ: 238/1-03-21-02 od 21. travnja 2021.) Grad Vrbovec poziva oštećenike, fizičke i pravne osobe te registrirane OPG-ove sa svog područja na čijim poljoprivrednim kulturama je nanijeta šteta od mraza u razdoblju od 05. do 12. travnja 2021. godine da istu prijave Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Vrbovca u pisanom obliku do 30. travnja 2021. godine (zaključno s 29.04.2021. do 24:00 sata).

Za prijavu štete na imovini potrebno je popuniti Obrazac PN, potpisati i poslati elektronskim putem na email: vrbovec@vrbovec.hr ili predati neposredno u gradskoj upravi u uredovno vrijeme, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec ili putem pošte na adresu:

GRAD VRBOVEC,
POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA GRADA VRBOVCA
TRG PETRA ZRINSKOG 9
10340 Vrbovec
„prijava štete od mraza“

Obrazac