Privremena nemogućnost pristupa peronu osobama sa smanjenom pokretljivošću u kolodvoru Vrbovec

HŽ Infrastruktura poslala je dopis s informacijom o privremenom ograničenju pristupa peronu osobama smanjene pokretljivosti na željezničkom kolodvoru Vrbovec.

U sklopu projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici pruge Dugo Selo-Križevci“ u kolodvoru Vrbovec izvode se radovi na spajanju i izgradnji kolosijeka od 1. do 4. pri čemu je potrebno demontirati privremeni uređeni pristup putnika do perona. U narednoj fazi radova, a da bi se osigurala sigurnost putnika, potrebno je za pristup putnika do perona koristiti pothodnik.

Kako radovi na pothodniku u kolodvoru Vrbovec u ovoj fazi radova nisu gotovi, iz HŽ infrastrukture obavještavaju da nisu u mogućnosti osigurati nesmetani pristup osobama sa smanjenom pokretljivośću od prijemne zgrade kolodvora Vrbovec do perona. Navedeno ograničenje je predviđeno u trajanju od 30 do max 90 dana odnosno do ugradnje liftova.

Kako bi osigurali bilo kakvu mogućnost osobama sa smanjenom pokretljivošću pristup do perona, s izvođačima radova dogovoreno je da će osoblje izvodača radova radnim danom (Po-Su) od 8 do 16 sati osigurati ljude za pomoć invalidnim osobama sa smanjenom pokretljivošću pristupu do perona.

Osoba za kontakt ispred izvodača radova kojoj je potrebno najaviti potrebu za pomoć osobama sa smanjenom pokretljivošću je Zdenko Kalađurđević mob: 091-762 5829. Obavezna je najava HŽ Putničkom prijevozu za potrebom pomoći pri pristupu peronu i ulasku/izIasku iz vlaka radnim danom u periodu od 8-16 sati.

Iz HŽ Infrastrukture mole građane za razumijevanje. HŽ Infrastruktura i izvodač radova poduzet će sve aktivnosti da navedeno ograničenje što kraće traje.

Cijeli dopis dostupan je u prilogu.

Dopis