Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste

Grad Vrbovec objavio je Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste. Svi nositelji prava moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 28. svibnja 2021. godine od 8 do 11 sati u prostorijama tvrtke GEO LEGIN d.o.o. – poslovnica Vrbovec Trg Petra Zrinskog 13 ili na telefon 01/5614262.

JP_Vrbovec

JP_Velika

JP_Tkalec

JP_Poljanski_Lug

JP_Lovrečka_Varoš

JP_Hudovo

JP_Gostović

JP_Dijaneš