Obavezno uklanjanje ambrozije

Komunalno redarstvo Grada Vrbovca obavještava vlasnike i korisnike poljoprivrednih obrađenih i neobrađenih zemljišta (vrtova, oranica, livada i slično) šuma i lovišta te druge obveznike, da su dužni provesti mjere sustavnog uništavanja ambrozije i drugih štetnih korova s ciljem suzbijanja i sprječavanja njihovog daljnjeg širenja.

Mjere suzbijanja definirane su Naredbom o poduzimanju mjera obaveznog uklanjanja ambrozije. Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera provode fitosanitarna, šumarska te poljoprivredna inspekcija.

Uklanjanje ambrozije 2021