POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu