POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021. godinu