KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VRBOVCA

Poziv konstituirajuća sjednica 2021.

1. lzbor Mandatnog povjerenstva
Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva

2. lzvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata
– Utvrđivanje člana Gradskog vijeća Grada Vrbovca koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
– Svečana prisega članova Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva
Mandatno povjerenstvo – Izvješće o rezultatima provedenih izbora za Vijeće

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja

4. lzbor predsjednika Gradskog vijeća
Odluka o izboru predsjednika GV 2021
Odluka o izboru predsjednika GV 2021

5. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća
Odluka o izboru potpredsjednika GV 2021
Odluka o izboru 1.potpredsjednika GV 2021
Odluka o izboru 2.potpredsjednika GV 2021

6. Donošenje Odluke o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
Odluka o izboru Odbora za Statut, Posl. i opće akte
Odluka o izboru Odbora za Statut, Posl. i opće akte

7. Donošenje Odluke o izboru Odbora za financije
Odluka o izboru Odbora za financije
Odluka o izboru Odbora za financije

8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca
Odluka o izboru i imenovanju Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
Odluka o izboru i imenovanju Odbora za dodjelu nagrada i priznanja

9. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Rješenje Povjerenstvo

10. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
Odluka o osnivanju Odbora za im.ulica
Odluka o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova

11. Donošenje Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugim pravima zamjenika gradonačelnika
Odluka plaća zamjenika gradonačelnika
Odluka plaća zamjenika gradonačelnika

12. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Razvojne strategije Grada Vrbovca za razdoblje 2021. do 2027. godine
Pokretanje postupka izrade Razv.strategije GV
Odluka o pokretanju postupka izrade Razvojne strategije Grada Vrbovca za razdoblje 2021.-2027.g.

13. Donošenje Zaključka o dodjeli:
a) Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) Nagrade Grada Vrbovca za životno djelo za 2020. godinu
DODJELA nagrada i priznanja za 2020
Zaključak Godišnja nagrada 2020
Zaključak Nagrada za životno djelo 2020