Javni poziv – evidentiranje nerazvrstane ceste u naselju Pirakovec

Javni poziv kojim Grad Vrbovec kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Vrbovca objavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste, a koja obuhvaća dio katastarske čestice oznake:

  • k.o. Pirakovec kčbr. 129/2 u naselju Pirakovec

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za zemljišnu knjigu.

14.06.2021.-Javni poziv