Plan preventivne proljetne deratizacije na području Grada Vrbovca s prigradskim naseljima u 2021.godini

Plan provedbi usluga deratizacije na području Grada Vrbovca sa prigradskim naseljima za 2021. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima.

Plan der. Vrbovec-P-2021