Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovca o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, KLASA:602-02/21-03/07, URBROJ: 238/32-03/04-21-15od 23. ožujka 2021. godine, Odluke o dopuni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, KLASA:602-02/21-03/07, URBROJ: 238/32-03/04-21-20 od 26. ožujka 2021. godine, II. Odluke o dopuni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, KLASA:602-02/21-03/07, URBROJ: 238/32-03/04-21-27od 28. lipnja 2021. godine,te sukladno uvjetima u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.06 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“ koji se financira sredstvima europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., OŠ Krunoslava Kutena, Trg Petra Zrinskog 2, Vrbovec i OŠ Marije Jurić Zagorke, Brdo 12 A, Vrbovec raspisale su natječaje za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu.

Pojedinosti vezane za prijavu na natječaj mogu se vidjeti na mrežnim stranicama škola.

http://os-kkutena-vrbovec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1136&mshow=290#mod_news

http://www.os-mjzagorke-vrbovec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1391&mshow=1808#mod_news

Prijave se zaprimaju do 07. srpnja 2021. godine.