Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Vrbovca

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna grada Vrbovca, KLASA: 500-01/17-01/01; UR. BROJ: 238/32-01/01-17-1 od dana 12. travnja 2017. godine, gradonačelnik Grada Vrbovca,

raspisuje  NATJEČAJ za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Vrbovca

Tekst natječaja
Obrazac ponudbenog lista
Obrazac cjenika usluge prijevoza pokojnika