Nastavlja se projekt pomoćnika u nastavi

Početkom školske godine 2021./2022. nastavljen je, šestu godinu zaredom, projekt  „Korak uz korak“  u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.06 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim institucijama, faza IV“ koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju-2014.-2020. godine.

Nositelj projekta je Grad Vrbovec kojeg provodi u partnerstvu sa Osnovnom školom Krunoslava Kutena, Osnovnom školom Marije Jurić Zagorke i Razvojnom agencijom Grada Vrbovca. Nakon provedenog Javnog poziva za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju te odabira kandidata za školsku 2021./2022. godinu zaposleno je 16 pomoćnika u nastavi za isto toliko učenika.

Ugovor sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je sklopljen na godinu dana. Ukupan vrijednost projekta je 724.828,80 kuna, a od toga 652.345,92 kuna čine bespovratna sredstava osigurana iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Ostatak sredstava potrebnih za provođenje projekta podmiruje Grada Vrbovec.

Pomoćnici u nastavi su osobe koja pružaju neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Projekt „Korak uz korak“ prati provođenje više strategija od lokalne, regionalne, nacionalne do europske razine i imati će pozitivan utjecaj na  poboljšanje odgojno-obrazovnog uspjeha, uspješnije socijalizacije i emocionalno funkcioniranje te napredak u razvoju vještina i sposobnosti učenika s teškoćama u razvoju.