2. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 2. sjednica Gradskog vijeća
Zapisnik 1. sjednica

1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta upisanog u zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/9 i 3295/22 te kat.čest.br. 3295/23
T1Odluka o prodaji zemljišta
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta

2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja:
a) „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova) 2.B skupine – DJEČJI VRTIĆ“
b) „Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim prostorima“
T2Mjera 7.4.1. Suglasnost za provedbu ulaganja
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja-vrtić LUKA
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja-sportska dvorana u Lonjici

3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2021. do 30.06.2021. godine
T3Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrbovca
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1-6-2021

4. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
T4Odluka o kom.doprinosu
Odluka o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca

5. Donošenje Statuta Grada Vrbovca
T5Statut Grada Vrbovca
Statut Grada Vrbovca

6. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
T6Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca

7. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Vrbovca
T7Odluka o ustrojstvu
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Vrbovca

8. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Vrbovca
T8Odluka o koeficijentima
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Vrbovca

9. Donošenje Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata
T9Odluka o stipendiranju
Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenta

10. Donošenje Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
T10Odluka o plaći grad. i zamjenika
Odluka o načinu utvrđivanja plaće i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

11. Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna UPU proizvodno poslovne zone Luka – Jug I u Vrbovcu
T11Odluka o izradi I. izmj.idop. UPU Luka-Jug I
Odluka o izradi I ID UPU PROIZVODNO-POSLOVNE ZONE – LUKA – JUG I U VRBOVCU

12. Donošenje:
a) Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca
b) Odluke o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca
T12Odluka o osnivanju Povjerenstva_polj. zemljište
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta
Odluka o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta

13. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje Ljetne pozornice na kat.čest.br. 1524 k.o. Vrbovec 1
T13Odluka upravljanje i korištenje Ljetne pozornice
Odluka o davanju na upravljanje i korištenje ljetne pozornice

14. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
T14Izvješće o radu gradonačelnika siječanj-lipanj 2021
Zaključak prima se na znanje Izvješće o radu Gradonačelnika 1-6-2021

15. Izvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu tvrtke:
a) KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.
b) GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o.
c) RADIO VRBOVEC d.o.o.
T15Izvješća o radu tvrtki 2020
Zaključak prima se na znanje izvješće KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.
Zaključak prima se na znanje izvješće GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o.
Zaključak prima se na znanje izvješće RADIO VRBOVEC d.o.o.

16. Izvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu ustanove:
a) Dječji vrtić Vrbovec
b) Razvojna agencija Grada Vrbovca
c) Pučko otvoreno učilište Vrbovec
d) Narodna knjižnica Vrbovec
e) Osnovna škola Krunoslava Kutena
f) Osnovna škola Marije Jurić Zagorke
T16Izvješća o radu ustanova 2020
Zaključak prima se na znanje izvješće DV Vrbovec 2020.
Zaključak prima se na znanje Izvješće RAG Vrbovec 2020.
Zaključak prima se na znanje Izvješće POU Vrbovec 2020.
Zaključak prima se na znanje Izvješće NK Vrbovec 2020.
Zaključak prima se na znanje Izvješće OŠ KK 2020.
Zaključak prima se na znanje Izvješće OŠ MJZ 2020.

17. Izvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu zajednice:
a) Turistička zajednica Grada Vrbovca
b) Vatrogasna zajednica Grada Vrbovca
c) Gradska zajednica športskih udruga Vrbovec
d) Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec
T17Izvješća o radu zajednica 2020
Zaključak prima se na znanje izvješće TZ Vrbovec
Zaključak prima se na znanje izvješće VZG Vrbovec
Zaključak prima se na znanje izvješće GZŠ Vrbovec
Zaključak prima se na znanje izvješće GDCK Vrbovec