Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna PPU

Ponovna javna rasprava trajat će od 12. listopada 2021. do 20. listopada 2021.

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Grada Vrbovca, svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca u prostorijama Grada Vrbovca dana 15. listopada 2021., s početkom u 12 sati.

Sudionici sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi na način da:
• imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana
• postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
• daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
• upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe na adresu: Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, zaključno do 20. listopada 2021.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Poziv za sudjelovanje u ponovnoj javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima.

Izvjesce_o_ponovnoj_javnoj_raspravi