Javni poziv – evidentiranje nerazvrstane ceste u naselju Dijaneš

Grad Vrbovec kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području grada Vrbovca, objavljuje 12.10.2021. Javni poziv kojim obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste, a koja obuhvaća dio katastarske čestice oznake:

k.o. Dijaneš k.č.br. 106/1, 106/2, 107/8, 107/9, 107/10, 107/11, 107/12, 107/13, 107/15, 107/17, 107/18, 107/19, 107/20, 107/23, 1128 u naselju Dijaneš,

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za zemljišnu knjigu.

12.10.2021.-Javni poziv