POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca u 2022. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Početak savjetovanja: 29.10.2021. g.     Završetak savjetovanja: 29.11.2021. g.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 29.11.2021. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno 30.11.2021. na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  .

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga God. plana razvoja sustava CZ u 2022.
3Obrazloženje razloga i ciljeva donošenja akta
4Obrazac savjetovanja s javnošću
5Izvješće o savjetovanju