NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Vrbovca za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Grad Vrbovec raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola i studente s područja grada Vrbovca za školsku/akademsku godinu 2021./22.

Za školsku/akademsku godinu 2021./2022. dodijeliti će se:

  • 20 stipendija za učenike srednjih škola u pojedinačnom iznosu od 300,00 kuna mjesečno i
  • 40 stipendija za studente u pojedinačnom iznosu od 600,00 kuna mjesečno.

U skladu s člankom 22. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata („Glasnik Grada Vrbovca“, broj 9/21), na prijedlog Povjerenstva Gradonačelnik može donijeti odluku o dodjeli posebnih stipendija (za deficitarna zanimanja) i pomoći darovitim učenicima i studentima za školovanje i usavršavanje u zemlji i inozemstvu kojom će odrediti visinu stipendije ili pomoći te utvrditi i prava i obveze učenika odnosno studenta kojima se dodjeljuje stipendija ili pomoć.

Takva odluka može uključiti stipendije, jednokratne i višekratne pomoći i nije ograničena iznosom utvrđenim Odlukom gradonačelnika o određivanju visine i broja stipendija učenika srednjih škola i studenata od dana 03. studenoga 2021., KLASA:604-01/21-02/02, URBROJ:238/32-03/01-21-1, niti kriterijima utvrđenim Odlukom o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata.

Sukladno članku. 2. Odluke o određivanju deficitarnih zanimanja od dana 03. studenoga 2021. (KLASA:604-01/21-02/01, URBROJ: 238/32-03/01-21-1), gradonačelnik je za deficitarna zanimanja na području grada Vrbovca u akademskoj godini 2021./2022. odredio sveučilišni studij medicine i sveučilišni studij logopedije.

Natječaj stipendije 2021.
Obrazac-Prijava-stipendije-učenici
Obrazac-Prijava-stipendije-studenti
Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenta
Odluka o određivanju visine i broja stipendija
Odluka o određivanju deficitarnih zanimanja

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Vrbovca i istog dana na web stranici Grada Vrbovca, dakle

do 24. studenoga 2021. (najkasnije do 23.11.2021. u 23:59h), u zatvorenim omotnicama na adresu:

                                                        Grad Vrbovec

                                  Trg Petra Zrinskog 9,  10340 Vrbovec

                        s naznakom « Za natječaj za dodjelu stipendije»